Scandic Helsinki Aviacongress (Vantaa)

19. - 20.3.2019

1 180 € (+ alv. 24%)

Valmentaja, Tom Klinge

Uusi esimies – Tietoa, taitoja ja varmuutta johtamistyöhön (19.-20.3.)

Uusi esimies kohtaa tilanteita, joita hän ei aikaisemmassa työroolissa ole kohdannut. Johtaminen onkin aivan muuta työtä kuin aikaisemmat tehtävät. Itseluottamus on kovilla ja epäröinti oikeista toimintatavoista mietityttää.

Valmennnusohjelmassa Uudelle Esimiehelle -saat vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin:

– Mihin esimiestä tarvitaan ja minkälaista on hyvä johtaminen?
– Mitä eri tapoja johtamisessa on ja miten niitä voi käyttää?
– Kuinka suorituksia johdetaan?
– Voiko muita motivoida, jos voi niin miten?
– Mitkä ovat palautteen antamisen pelisäännöt?

Kenelle:
– Uudet ja alle kolme vuotta esimiestyössä toimineet
– Sopii kaikille toimialoille
– Pienet ja suuret organisaatiot

Tässä valmennuksessa:
– Selkeytät esimiestyötäsi ja lisäät varmuuttasi
– Saat tietoa, ajatuksia ja käytännön tietoa esimiestyön
hyvään hoitamiseen
– Kehität johtamisen vuorovaikutustaitojasi
– Saat toisilta vinkkejä omaan johtamistyöhösi

Kouluttajana toimii Tom Klinge, hänellä on yli 19 vuoden kokemus valmentamisesta. Tom on perehtynyt koulutusohjelman kysymyksiin esimiestyön kehittämisen ja tutkimisen sekä oman esimieskokemuksensa kautta.
Hän on tehnyt satoja johtamisarvioita, koutsannut ja valmentanut vastaavan määrän esimiehiä.

Myös kouluttajana Tom saa hyvää palautetta. Eniten kiitosta tulee innostavasta ja energisestä toteutustavasta ilman, että asiasisällöstä tingitään.

Aikataulu ja ohjelma

1.pv

8.45 Ilmoittautuminen ja aamukahvi
9.00 Koulutuksen käynnistäminen

Esimiesroolin sisäistäminen
– rooli ja sen vaikutus omaan työskentelyyn
– esimiehen perustehtävä ja lisäarvo
– johtamisen kokeminen työtehtävänä

Esimiehen käytännön oikeudet ja velvollisuudet
– valta ja sen käyttö esimiestyössä
– työnantajan velvollisuudet
– työsopimuslaki esimiehen näkökulmasta

Moderni johtaminen
– transformatiivisen johtamisen malli
– henkilöjohtamisen osa-alueet
– edellisten soveltaminen omaan johtamistyöhön

11.30 Lounas

12.15 Koulutus jatkuu

Suorituksen johtaminen
– mistä syistä eri ihmiset pääsevät eri tuloksiin vaikka ulkoiset olosuhteet ovat suunnilleen samat?
– työtulos, työsuoritus, kompetenssi, resurssit – analyysi
– mitä mittareita voi olla työsuoritusten arvioimisessa?

Johtaminen käytännössä
– johtamistavat ja niiden sovittaminen yksilöön
– johtamistarpeen arviointi
– oman johtamistavan tunnistaminen ja sen kehittäminen

16.30 1.pv:n koulutus päättyy

2.pv

9.00 Koulutuksen käynnistäminen

Yhteenveto ja johtopäätöksen 1. päivän asioiden pohjalta

Motivaatio ja siihen vaikuttaminen
– motivaatioprosessi
– yksilön motivoituminen ja esimiehen vaikuttamismahdollisuudet
– motivoimistoimenpiteet
– mitä keinoja voimme käyttää, yhteisten keinojen etsiminen

Vuorovaikutus johtamistilanteissa
– erilaiset esimies-alaiskeskustelut
– kysymystekniikka ja aktiivinen kuuntelu
– omien ehdotusten muotoilu ja esittäminen

11.30 Lounas

12.15 Koulutus jatkuu

Palaute esimiehen työkaluna
– miten palaute kytkeytyy hyvään johtamiseen?
– mistä palautteessa on kysymys ja minkälaista on toimiva palaute?
– erilaisia palautetyypit

Palautteen antaminen
– mistä esimies voi antaa palautetta?
– miten palautetta voi antaa?

Koonti ja loppukeskustelu: mitä tämän jälkeen?

16.00 Koulutus päättyy